Inohong di Bojong Rangkong nyaéta sandiwara anu kasohor disalah sahiji stasion TV, mintonkeun budaya jeung basa Sunda dira raraga kumaha prak-prakan urang Sunda ngamangpaatkeun media modéren pikeun cukang lantaran némbongkeun eusi haté jeung pikiran (ekspresi) dina nyanghareupan sagala rupa masalah kahirupan kiwari/kontemporer. Ngagambarkeun hiji wawanén maké jalan seni (artistik) pikeun hiji urusan anu watekna umum jeung lega (globalisasi).

Salah sahiji kaayaan anu jadi sindir sampir sindang siloka dina waktu harita nyaéta dina panungtung pamaréntahan Orde Baru jeung ditumbu ku ngamimitian jaman répormasi. Dina ieu sandiwara, ngajadikeun urang Sunda aya dina puseur sajarah Indonésia. Sandiwara ieu ogé nétélakeun yén seniman lokal tacan jadi korban tina pangaruh produk globalisasi sok sanajan usaha satékah polah ti pihak-pihak luar nyebarkeun pangaruh ku jalan ngerahkeun media éléktronik di sakuliah dunya sangkan budaya maranéhna leuwih ditarima. Ogé ngébréhkeun sababaraha padungdengan ngeunaan wawakil urang Sunda di Indonésia nyanghareupan budaya bangsa séjén. Sakabéhna ngagambarkeun kumaha ngaronjatna pangaruh jeung pamangpaatan média di Indonésia hususna kana budaya di Tatar Sunda.[1]


  1. Jurriëns Edwin , KITLV Press, 1 Jan 2004 ditempo 25 Mei 2016