Watesan interval dipaké dina sabaraha hal anu pakait jeung matematika jeung dina tembang:

Baca: