Kabandang Ku Kuda Lumping

Kabandang Ku Kuda Lumping nyaéta novél anu ditulis dina basa Sunda ku Ahmad Bakri. Ieu buku novél téh dipedalkeun munggaran taun 2008 ku penerbit Kiblat Buku Utama.

Kabandang Ku Kuda Lumping  
PanulisAhmad Bakri
NagaraIndonesia
BasaBasa Sunda
Rupanovél
Nu medalkeunKiblat Buku Utama
Kaping dimedalkeun2008


Nulis.jpg