Kabayan mangrupa ngaran hiji tokoh imajinatif Sunda nu ku masarakat umum (Sunda, umumna di Indonésia) dianggap salaku manusa lucu, polos, kedul, tapi sakaligus cerdas. Carita-carita lucu ngeunaan Kabayan nu sumebar di masarakat Sunda kawilang loba pisan, mekar dina budaya lisan ti abad ka-19 kénéh. Dedegan Kabayan katut paripolahna téh terus hirup dina angen-angen kahirupan urang Sunda, luyu jeung kamekaran jamanna.

Dedegan Kabayan sok dipapandékeun jeung tokoh nu sarupa dina kahirupan bangsa Arab, kayaning Abunawas atawa Nasrudin.

Karya sastra jeung pilem édit

Carita-carita Kabayan geus mindeng diangkat dina wanda buku jeung pilem di antarana,

 • Buku:
  • Si Kabayan, Utuy Tatang Sontani (1959, basa Indonésia)
  • Si Kabayan Manusia Lucu, Ahdiat Karta Muharja (1997, basa Indonésia)
  • Si Kabayan Nongol di Zaman Jepang, Ahdiat Karta Miharja (basa Indonésia)
  • Si Kabayan: dan beberapa dongeng Sunda lainnya, Ayip Rosidi (1985, basa Indonésia)
  • Si Kabayan jadi Wartawan, Muhtar Ibnu Thalab (2005, basa Indonésia)
  • Si Kabayan jadi Dukun, Moh. Ambri
  • Kabayan Bikin Ulah (2002, komik kompilasi)
 • Pilem: