Kalurahan nyaéta babagian wilayah administratif di Indonésia sahandapeun kacamatan.

Babagian administratif di Indonésia
Pancasila
Pancasila
Tingkat Propinsi

Propinsi
Daérah HususDaérah Istiméwa

Tingkat Kabupaten/Kota

KabupaténKota
Kabupatén administratif
Kota administratif
Sagoe

Tingkat Kacamatan

Kacamatan
DistrikSagoe Cut

Tingkat Kalurahan/Désa

KalurahanDésa
NagariKampungGampong

Tempo ogé

BanjarDusunLingkungan
Rukun Warga
Rukun Tatangga

édit

Dina kontéks otonomi daérah di Indonésia, kalurahan mangrupa wilayah gawé Lurah minangka purati daérah kabupatén atawa kota. Kalurahan dipingpin ku hiji Lurah.

Kalurahan mangrupa unit pamaréntahan panghandapna satingkat jeung désa. Béda jeung désa, kalurahan mibanda hak ngatur wilayahna kalayan leuwih terbatas. Dina perkembangannana, hiji désa bisa ditingkatkeun statusna jadi kalurahan.

Tempo ogé

édit