Karajaan Kuru mangrupa karajaan nu diparéntah ku Wangsa Kuru, katurunan Sang Kuru, sakumaha nu aya dina jero sastra jeung wiracarita India Kuno. Teu dipikanyaho anu pasti iraha karajaan ieu mimiti nangtung jeung nepi ka kiwari dipikanawoh minangka legenda di jero wiracarita India, contona Mahabharata. Karajaan Kuru nu sanes aya di kalér Himalaya, jeung disebut Uttara Kuru. Ceuk sastra Hindu, Karajaan Kuru téh ayana di antara susukan Saraswati jeung susukan Gangga. Salah sahiji kitab nu dijadikeun sumber kaayaan karajaan Kuru nyaéta Mahabharata, jeung tokoh utama nu dicaritakeun di jero kitab éta mangrupa katurunan Kuru. Ceuk Mahabharata, dina masa pamaréntahan Raja Dretarastra, Karajaan éta kabagi jadi dua bagéan, nyaéta Kurujangala jeung Kuru asli.