Karaoke (tina basa Jepang カラオケ) nyaéta wangun hiburan di mana salah saurang nyanyi dibarengan ku musik jeung teks lirik nu ditembongkeun din hiji layar televisi. Di Asia, karaoke kacida populerna.

Mesin karaoke

Sacara etimologis kecap karaoke mangrupa kecap majemuk: "kara" (空) bu hartina “kosong” (saperti dina Karate) jeung "oke" nu mangrupa wangun pondok tina 'orkestra'. Ku sabab kecap majemuk ieu stengah Inggris jeung satengah Jepang, mangka ditulisna ogé maké aksara katakana, lain kanji.


Nulis.jpg