Karpét nyaéta hiji banda anu digunakeun pikeun ampar téras di jero imah. biasana karpét- karpét anu digunakeun téh mangrupa karpét anu ngandung unsur estetik sangkan téras di jero imah téh katempona éndah. Jaman ayeuna mah karpét téh geus dipikawanoh ku balaréa, kaasup di masarakat Sunda. Dina pungsina karpét lain ngan ukur pikeun kaéndahan wungkul tapi ogé bisa dimangpaatkeun pikeun kumpul jeung kulawarga, narima tamu, sarta kabérésihan di jero imah.

Karpét

Mangpaat karpét séjénna nyaéta :

  • Nyiptakeun suasana anu béda dina jero rohangan, variasi warna jeung motif karpét bisa ngarojong téma anu ditunjukeun dina rohangan éta. Contona, saupama karpét anu digunakeun nyaéta karpét anu warnana lembut jeung motifna floral, bisa ngagambarkeun kesan romantis kana rohangan éta.[1]

Catetan

édit