Kasalahan ékologis nyaéta kasalahan nu remen kajadian dina interpretasi data statistik, lantaran kacindekan ngeunaan kaayaan individu dumasar kana kumpulan komponén statistik tina grup tempat ayana individu éta.

Conto: Betty meunang peunteun 'A' di sakolana. Di sakola Simon peunteun rata-rata matematikana 'B'. Kasalahan ekologis pikeun ngajadi lamun urang nyimpulkeun atawa nyindekkeun yén Betty leuwih pinter matematika tinimbang Simon. Kasimpulan anu teu tangtu bener.

Tempo ogé prosecutor's fallacy.