Kecap barang nyaéta kecap anu bisa nyicingan tempat jejer atawa obyék (pangrandap) dina kalimah. Contona dina kalimah Arip keur maca buku, kecap Arip (jejer) jeung buku (obyék) dina éta kalimah mangrupa kecap barang.

Ari ciri-ciri kecap barang di antarana:

  1. kecap barang tiasa nuturkeun kecap bilangan: lima jalma, dua imah, saratus tangkal;
  2. kecap barang tiasa dituturkeun ku kecap gaganti diri: buku kuring, imah manéhna, lancingan anjeunna;
  3. kecap barang tiasa dipiheulaan ku frasa “nu + kecap sipat”: awéwé nu geulis, imah nu alus, buku nu kandel, baju nu bodas;
  4. kecap barang tiasa dipiheulaan ku kecap pangantét: di Banjar, dina méja, ti Garut, kana mobil.

Nurutkeun hartina kecap barang téh nyaéta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang. Terus baé aya istilah kecap barang kongkrit (nyata) jeung kecap barang abstrak (ciciptan).

Tempo ogéÉdit

RujukanÉdit

  1. Drs. Budi Rahayu Tamsyah, Spk., Kamus Istilah Tata Basa jeung Sastra Sunda, Pustaka Setia, Bandung, 1999.