Kinanti Kulu-kulu nyaéta guguritan anu ditulis dina basa Sunda ku Haji Hasan Mustapa. Ieu buku guguritan téh dipedalkeun munggaran taun 2009 ku penerbit Kiblat Buku Utama.

Kinanti Kulu-kulu  
PanulisHaji Hasan Mustapa
NagaraIndonesia
BasaBasa Sunda
Rupaguguritan
Nu medalkeunKiblat Buku Utama
Kaping dimedalkeun2009


Nulis.jpg