Komunikasi sato nyaéta komunikasi di kalangan sato nu dijéntrékeun ku cara méré isarat di antara maranehna. Mangrupa-rupa cara ogé tangtuna jisim sato teh. Tangtuna ogé isarat anu dipaké bakal béda. Moal mungkin ucing bisa ngayakeun komunikasi dua arah jeung sato séjén, misalna anjing. Anu aya ngan saarah, sabatas nyingsieunan atawa paséa.


Nulis.jpg