Ageman Karésten kaasup salah sahiji ti ageman Abrahamik anu dumasar kana hirup, pituduh, tiwasna kalawan panyaliban, kabangkitan, sarta kanaékan Yesus Kristus ka surga, sakumaha dijelaskeun dina Pajangjian Anyar, umat Karésten yakin yén Yesus nyaéta Mésias anu dinubuatkeun dina Pajangjian Heubeul. Kakaréstenan nyaéta monoteismeu, doktrin Iman Karésten anu ngajirim Hiji Allah Anu Ésa, ngan nyampak dina Tilu Peran: Bapa, Putra sarta Roh Kudus, di mana tiluanana mibanda ésénsi anu sarua, boh kalungguhannana, kawasana, sarta kamulyaanana atawa anu mindeng disebut Tritunggal. 

Pangagem ageman Karésten ngimanan yén Yesus Kristus nyaéta Pangéran sarta Juru Selamet, sarta nyekel pituduh anu ditepikeun Yésus Kristus. Ngaran Yesus (nu hartina "Allah nyaéta Juru Salamet") negeskeun lalakon-Na minangka Jurusalamet umat-Na (Injil Matius 1:21). Dina kapercayaan Karésten,Yesus Kristus nyaéta pangadeg jemaat (garéja) sarta pamingpin (kepala) garéja anu langgeng (Injil Matius 16: 18-19) 

Umat Karésten ogé percaya yén Yesus Kristus bakal datang pikeun kadua kalina minangka Raja sarta Hakim pikeun dunya ieu. Sakumaha ageman Yahudi, maranéhanana ngajungjung pituduh moral anu ditulis dina Sapuluh Paréntah Pangéran. Kecap Karésten ogé hartina "pamilu Kristus". Murid-murid Yésus Kristus mimiti disebut Karésten sabot maranéhanana ngariung di Antiokia (Carita Para Rasul 11:26b). 

Alkitab édit

Alkitab, nyaéta sebutan pikeun kitab suci umat Kristiani. Alkitab téh mangrupa kumpulan ti 66 kitab anu sacara resmi diaku ku umat Karésten minangka kitab anu diilhaman ku Pangéran Allah. Alkitab diwangun ku dua aturan utama, nyaéta Pajangjian Heubeul sarta Pajangjian Anyar, anu mana dina jero Al-Kitab, 39 kaasup dina Pajangjian Heubeul sarta 27 dina Pajangjian Anyar.

Tutumbu Kaluar édit