Ksatrian instituut nyaéta ieu lembaga atikan téh terusna tina prianger instituut van de reeniging volksonderwijs, diadegkeun ku Dr. E.F.E. Douwes Deker alias Dr. danudirjo Setia Budi, nu kungsi mingpin indische partij.[1] tujuan atikanna dipatalikeun jeung semangat perjuangan gerakan nasional. lulusana dipiharep bisa wiraswasta tur ngepin pausahaan. wawangunanna diadegkeun nu luyu jeung kesehatan, muridna ogé ditalingakeun ku dokter, jeung padiakeun mumuluk nu nyomponan gizi.[1]

murid di ieu sekola diatik sangkan jujur. supaya lulusana pari meunang pagawéan, ksatrian instituut ogé ngadegkeun pola dagang nu ngarana Moderene Middelbare Handeles school (MMHS), orientasi atikanna dumasar pangalaman di amerika serikat.[1]

Rujukan

  1. a b c ruhaliyah (2010). sejarah sunda samemeh taun 1945. Bndung: JPBP UPI BANDUNG. p. 140.