Nyateta sarupaning sayur anu sok dipasak, bahan na nyaéta rupa-rupa sayur saperti waluh, kacang panjang jeung sajaban na.