Lodong, mariem lodong atawa mariem awi nyaéta hiji kaulinan tradisional nu dijieun tina awi. Ieu kaulinan téh dipaénkeunna ku cara diseuneut sangkan ngahasilkeun sora ngabeledug anu tarik. Dina tradisi masarakat Sunda, ieu lodong téh dijieun sarta dipaénkeun nalika bulan puasa, rék lebaran ogé dina kagiatan 17 Agustusan.