Wikipedia can bogaeun kaca MédiaWiki kalawan judul "Noarticletext"

Jieun kaca "MédiaWiki:Noarticletext"

Mangkahadé! Wikipedia téh lain layanan iklan. Artikel promosi ngeunaan diri anjeun, babaturan anjeun, usaha anjeun; atawa artikel nu dijieun minangka bagian tina kampanyeu dagang atawa promosi, bisa dihupus luyu jeung kawijakan ngahapus. Pikeun ngalenyepanana, mangga baca spam.