Mangsi nyaèta bahan pawarna anu ngandung pigmèn warna anu di gunakeun pikeun ngawarnaan. Mangsi paltot,jeung pulpèn bisa digunakeun keur nulis jeung ngagambar.