Maskumambang mangrupa tembang pupuh nu ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari ngenes haté.

Pupuh MaskumambangÉdit

Hey manusa mana kaniyaya teuing
Teu aya rasrasan
Kawula make disumpit
Naha naon dosa kula

Sekar Tandak Pupuh MaskumambangÉdit

Naha abong-abong teuing
Nasib abdi jadi hewan
Digawekeun beurang peuting
Dirangket taya rasrasan

Sumber rujukanÉdit

Tumbu kaluarÉdit