Mijil mangrupa tembang pupuh nu ngagambarkeun kasedih tapi bari gedé harepan.

Pupuh MijilÉdit

Mesat ngapung putra Sang Arimbi
Jeung mega geus awor
Beuki lila beuki luhur bae
Larak-lirik ninggali ka bumi
Milari sang rai
Pangeran Bimanyu

Sekar Tandak Pupuh MijilÉdit

Aduh Gusti nu Kawasa
Jisim abdi ageung dosa
Pangna abdi gering nangtung
Reh ka sepuh wantun nundung

Sumber rujukanÉdit

Tumbu kaluarÉdit