Mikrogenerasi téh nyaéta pabangkit listrik sarta panas nu skalana leutik, dijieun ku sorangan jeung masarakat pikeun nyumponan kabutuhan listrik sapopoé.