Munjung, jalan nyiar kabeungharan

Munjung, jalan nyiar kabeungharan (éjahan heubeul: Moendjoeng, djalan njiar kabeungharan) nyaéta buku nu ditulis ku basa Sunda karya Moh. Ambri & R.M. Sastrahadiprawira. Ieu buku munggaran medal taun 1933 dina wangun citak ku penerbit di Batavia.

Munjung, jalan nyiar kabeungharan  
PanulisMoh. Ambri & R.M. Sastrahadiprawira
NagaraIndonesia
BasaBasa Sunda
Kaping dimedalkeun1933


Nulis.jpg