Nikah numutkeun saréat agama Islam nyaéta ngahijikeun atawa ngumpulkeun. Bisa ogé nikah dihartikeun kana akad atawa ijab kabul nu ngalantarankan ayana hiji hubungan nu halal antara hiji lalaki jeung hiji awéwé dina ngambah sagara rumah tangga.[1]

conto prosesi ijab kabul dina pertikahan

Dina Kur'an aya kecap zawaj nu dalit jeung term pertikahan. [2] Zawaj hartina papasangan nu dumasar kana pidawuh Allah Swt. yén geus nyiptakeun manusa pikeun papasangan ku cara nikah nu halal jeung ngaharamkeun jina. [1]

Rukun nikahÉdit

Rukun nikah dina agama Islam aya 5.

  1. Calon pangantén awéwé
  2. Calon pangantén lalaki
  3. Wali ti pihak awéwé
  4. Ijab kabul
  5. Dua urang saksi kalawan euweuh paksaan.

Lamun aya salah sahiji rukun éta henteu cumpon maka pertikahan henteu sah.[2]

RujukanÉdit

  1. a b "Pengertian Nikah Menurut Agama, Istilah dan Bahasa" (dalam bahasa id-ID). Web Berita Islam. 2016-03-11. https://www.webislami.com/pengertian-nikah/. Diakses pada 2018-01-19 
  2. a b jalaludin, Muhammad (2006). Pernikahan dalam islam. Bandung: Kafka Publishing.