Obrolan:Cépot

Tambahkan topik
Tidak ada pembicaraan di halaman ini.

Sampurasun! Manawi katampi, niténan kana artikel ngeunaan cépot sim kuring ngaraos kairut pisan kana seratanana. Mung, sim kuring mah hoyong nambihan baé sangkan artikel cépot ieu tiasa diperenahkeun kalawan hadé. Panginten langkung hadé upami:

  1. Disadiakeun bubuka artikel sangkan teu togmol teuing.
  2. Langkung saé upami disadiakeun sarta dibarung ku référénsi atawa rujukan.
  3. Ditambihan bagéan husus pancakaki sabab objék informasi wayang biasana nyoko kana lakon, pasipatan sarta saha pancakakina.

Sakitu panginten, sakali deui mugia katampi. Nuhun. Rakhmanhakim (sawala)

Balik deui ka kaca "Cépot".