Wikipedia can bogaeun kaca Obrolan pamaké kalawan judul "80.141.72.4"

Jieun kaca "Obrolan pamaké:80.141.72.4"

Mangkahadé! Wikipedia téh lain layanan iklan. Artikel promosi ngeunaan diri anjeun, babaturan anjeun, usaha anjeun; atawa artikel nu dijieun minangka bagian tina kampanyeu dagang atawa promosi, bisa dihupus luyu jeung kawijakan ngahapus. Pikeun ngalenyepanana, mangga baca spam.