Dina statistik, nilai-p tina variabel random T nyaéta probabilitas Pr(T ≤ tobserved) nu mana T bakal dianggap leuwih gedé atawa sarua jeung nilai observasi tobserved, dina kayaan null hypothesis dianggap bener.

Dina basa séjén, anggapan yén null hypothesis sederhana ditolak lamun tes statistic T leuwih gedé tinimbang nilai kritis c. Kira-kira dina sabagéan kasus T nu di-observasi sarua jeung tobserved. Mangka nilai-p tina T dina éta kasus probabiliti yén T bakal sarua atawa leuwih ti tobserved.

Sumber Rujukan

édit
  • Sellke, T., M.J. Bayarri, & J. Berger. 2001. Calibration of P-values for Testing Precise Null Hypotheses. Am. Statistician 55: 62-71.