Pangaweruh nyaéta harti nu loba watesna kalawan gumantung kana konteksna, sanajan kitu pangaweruh leuwih raket hubunganna jeung sababaraha konsép kayaning harti, émbaran, paréntah, komunikasi, réprésentasi, diajar, jeung stimulus méntal.

Pamuka édit

Pangaweruh béda jeung émbaran (informasi). Boh pangaweruh atawa émbaran ngandung ungkara nu bener, tapi pangaweruh ngandung harti émbaran lamun mibanda tujuan atawa mngpaat. Para filsuf, ngagambarkeunana pangaweruh nu kaasup émbaran patali jeung inténsionalitas. Studi ngeunaan pangaweruh disebut épistémologi.

Ngahasilkeun pangaweruh édit

Ngabédakeun nyaho yén (knowing that) ti nyaho kumaha (knowing how) édit

Pangaweruh inferensial vs. faktual édit

Masalah justifikasi édit

Panémbal éksternalis édit

Sképtisisme édit

Tempo ogé édit

Tumbu kaluar édit

Rujukan édit

  • Créath, Richard, "Induction and the Gettier Problem", Philosophy and Phenomenological Reséarch, Vol.LII, No.2, June 1992.
  • Feldman, Richard, "An Alleged Defect in Gettier Counterexamples", Australasian Journal of Philosophy, 52 (1974): 68-69.
  • Gettier, Edmund, "Is Justified True Belief Knowledge?", Analysis 23 (1963): 121-23.
  • Goldman, Alvin I., "Discrimination and Perceptual Knowledge", Journal of Philosophy, 73.20 (1976), 771-791.
  • Hetherington, Stephen, "Actually Knowing", The Philosophical Quarterly, Vol.48, No. 193, October 1998.
  • Lehrer, Keith and Thomas D. Paxon, Jr., "Knowledge: Undefeated Justified True Belief", The Journal of Philosophy, 66.8 (1969), 225-237.
  • Levi, Don S., "The Gettier Problem and the Parable of the Ten Coins", Philosophy, 70, 1995.
  • Swain, Marshall, "Epistemic Defeasibility", American Philosophical Quarterly, Vol.II, No.I, January 1974.