Pasar nyaéta tempat jelema nu daragang di tempat anu geus ditetepkeun diunggal kabupatén, distrik, kacamatan, malah méh di unggal désa sok aya pasar[1].[2]

Pasar Tradisional


Rupa-rupa Pasar édit

Bag-bagan Pasar Numutkeun Waktuna édit

1. Pasar Poéan, nyaéta tempat papanggihna padagang jeung nu meuli anu lumangsung unggal poé[3].
2. Pasar Mingguan, nyaéta tempat papanggihna padagang jeung nu meuli anu lumangsungna sakali dina saminggu[3].
3. Pasar Bulanan, nyaéta tempat papanggihna padagang jeung nu meuli anu lumangsungna sabulan sakali[3].
4. Pasar Taunan, nyaéta tempat padagang jeung nu meuli anu ayana sakali dina sataun contona Jakarta Fair, Surabaya fair, Tokyo Fair jeung sajabana[3].

Bagbagan Pasar Numutkeun Tempatna édit

1. Pasar di éta tempat nyaéta pasar anu nyadiakeun pangabutuh barang konsumén di éta tempat[3].
2. Pasar Daérah, nyaéta pasar anu ngalayanan para padagang menengah pikeun daérah disabudeureunana[3].
3. Pasar Nasional, nyaéta pasar anu ngadagangkeun barang-barang industri di jero nagri[3].
4. Pasar Internasional, nyaéta pasar anu ngadagangkeun barang industri di luar nagri[3].

Bagbagan Pasar Numutkeun Wangunna édit

1. Pasar kongkret/ nyata, nyaéta pasar anu nyadiakeun barang-barang nepi ka padagang jeung nu meuli bisa langsung transaksi, contona pasar bungbuahan, jeung sajabana[3].
2. Pasar abstrak, nyaéta pasar anu ngadagangkeun barang dumasar kana conto jeung kualitas barang anu geus ditangtukeun[3].
Contona Bursa Éfék Jakarta, Bursa Éfék Tokyo jeung sajabana[3].

Bagbagan Pasar Numutkeun Rupana édit

1. Pasar sampurna, nyaéta pasar tempat padagang jeung nu meuli silih mikanyaho harga[3].
2. Pasar teu sampurna, nyaéta pasar anu di jerona padagang jeung nu meuli kurang boga kabébasan dina nangtukeun harga paménta jeung nawarkeun[3].

Bagbagan Pasar Numutkeun Loba Saeutikna Padagang jeung Nu meuli édit

1. Pasar monopoli[3].
2. Pasar monopsoni[3].
3. Pasar dina kaayaan persaingan[3].
4. Pasar dina kaayaan persaingan monopolitis[3].

Referensi édit

  1. Danadibrata,R.A.2006.Kamus Basa Sunda.Bandung:Kiblat Kaca 506
  2. Pena Cendikia, Tim (2013). Wabana Ips Iluma Pengetahuan Sosial. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia. p. 18. ISBN 9789797467111. Diakses tanggal (disungsi – 21 Mei 2020). 
  3. a b c d e f g h i j k l m n o p q Macam-MACAM PASAR Archived 2011-11-30 di Wayback Machine(diakses 21 November 2011)