Pertambangan nyaéta runtuyan kagiatan dina raraga usaha néangan, penambangan, pangolahan, pamangfaatan sarta ngajual bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, katut migas). Dina prak-prakanana mangrupa prosés ngagali cadangan bahan tambang anu aya dina jero taneuh (insitu) sacara sistematik jeung direncanakeun, pikeun meunangkeun produk anu bisa dipasarkeun[1]. Ieu hal patali jeung élmu pertambangan, nyaéta hiji cabang élmu pangaweruh anu ngawengkun pagawéan néangan, nyidik, studi kalayakan, persiapan pikeun nambang, nambang, ngolah jeung ngajual mineral-mineral atawa batuan anu boga nilai ékonomis [1].

HUGH STRIP MINING MACHINERY IN OPERATION NEAR DUNFERMLINE IN FULTON COUNTY. FULTON COUNTY HAS BEEN, AND IS, A CENTER... - NARA - 552417.jpg


RéférénsiÉdit