Pituduh ka barudak Sunda

Pituduh ka barudak Sunda (éjahan heubeul: Pitoedoeh ka baroedak Soenda) nyaéta buku nu ditulis ku basa Sunda karya M. Soeriadimadja. Ieu buku munggaran medal taun dina wangun citak ku penerbit di Bandoeng.

Pituduh ka barudak Sunda  
PanulisM. Soeriadimadja
NagaraIndonesia
BasaBasa Sunda


Nulis.jpg