Pucung mangrupa tembang pupuh nu eusina téh méré piwuruk, wawaran, atawa mépélingan. Unggal Pada diwangun ku opat Padalisan.

Conto tembangÉdit

Lutung buntung luncat kana tunggul gintung
Monyet loréng leupas
Luncat kana pager déngdék
Bajing kuning jaralang belang buntutna
Hayu batur urang diajar sing suhud
Ulah lalawora
Bisi engké henteu naék
Batur seuri urang sumegruk nalangsa

Sumber rujukanÉdit

Tumbu kaluarÉdit