Pusaka Sunda (majalah)

kalawarta Sunda wedalan Pagoejoeban Java Instituut
(dialihkeun ti Pusaka Sunda)

Pusaka Sunda atawa, nurutkeun éjahan aslina, éjahan Indonésia heubeul, Poesaka Soenda téh mangrupa serat kabar Sunda anu diterbitkeun ku Paguyuban Java Instituut antara taun 1922 nepi ka taun 1927, medalna tilu bulan sakali.

Tumbu kaluar édit