Runtuyan raja-raja Tarumanagara kaunggel dina naskah Wangsakerta, nya eta sakumaha anu ditataan di handap ieu.

 1. Jayasingawarman (358-382 M)
 2. Darmayawarman (382-395 M)
 3. Purnawarman (395-434 M)
 4. Wisnuwarman (434-455 M)
 5. Indrawarman (455-515 M)
 6. Candrawarman (515-535 M)
 7. Suryawarman (535-561 M)
 8. Kertawarman (561-628 M)
 9. Sudawarman (628-639 M)
 10. Dewamurti (639-640 M)
 11. Nagajayawarman (640-666 M)
 12. Linggawarman (666-669 M) [1]

RujukanÉdit

 1. Dr. Ruhaliah, M.Hum (2010). sajarah sunda samemeh tahun 1945. Bandung: JPBD FPBS UPI. p. 50.