Reuhak nyaéta cairan lého anu leuwih kintel. Reuhak sok magel dina tikoro, sarta sok bijil nepikakeun irung. Reuhak sok aya saupama keur kaserang salésma, flu atawa batuk.