Rungkun basa nyaéta sakumpulan basa-basa nu mibanda panaratas nu sarua nyaéta basa purba ti éta rungkun.