Sandiasma nyaéta ngaran sabenerna.saharti jeung pseudonym dina basa inggris(<pra.<yun.pseudes palsu +onyma ngaran)[1].asupna kna istilah pédah réa pangarang sunda anu ngagunakeun ngaran samaran dina karyana,boh sawaktu waktu boh salilana[1].tacan kapaluruh naon maksud anu saenyana anu matak ngagarunakeun sandiasma[1].pangarang -pangarang anu kungsi ngagunakeun sandiasma téh di antarana achmad basach,moch.kurdi,M.A salmun,ayatrohaédi.[1]

Rujukan

édit
  1. a b c d Iskandarwassid (2015). Kamus Istilah Sastra Sunda. Bandung: Geger sunten. ISBN 978-602-7785-78-6.