Sekuen random mangrupa salah sahiji tipe proses stokastik. Singkatna, sekuen random nyaéta sekuen variabel random variable.

Sekuen random penting dina statistik. Unggal analisa statistik tina percobaan umumna dimimitian ku "anggap X1,...,Xn ngarupakeun variabel random ...". Cara panggampangna keur nyebutkeun kaayaan di mana urang bisa milih ukuran anyar ku nganggap sekuen takhingga{Xi} dibérékeun, sarta léngkah saterusna dina eksperimen ku nempo N kahiji dina watesan sekuen. Oge, pernyataa teorema central limit (penting yén average jumlah observasi konvergen ka nilai méan) kaasup sekuen takhingga independent, identically distributed variabel random.

Tempo random number, randomness, pseudo-random number generator, Halton Sequences