Sistem (pamrosésan sinyal)

Sistem, nu asalna ti basa Latén (systēma) sarta basa Yunani (sustēma) nyaéta hiji wangun anu dibentuk ku sekumpulan éntitas anu silih interaksi atawa silih gumantung, boh ril boh abstrak.

Gambaran hiji sistem nu nutup sarta watesna

Réprésentasi sistemÉdit

Dina pamrosésan sinyal, sistem nyaéta modél matematika tina hiji prosés fisik anu matalikeun sinyal asupan (sinyal sumber atawa sinyal jieunan) jeung sinyal kaluaran (sinyal réspon).

Upamana waé   jeung   masing masing mangrupa sinyal asupan jeun sinyal kaluaran tina hiji sistem, mangka sistem kasebut dianggap ngarobah   jadi  . Prosés ngarobah ieu dilambangkeun ku:

 

di mana   mangrupa operator nu ngahasilkeun  </math> tina   saperti dijelaskeun dina gambar di handap ieu:

 
Gambaran hiji sistem dina pamrosésan sinyal

  disebut ogé fungsi transfer. Pikeun doméin waktu fungsi transfer dilambangkeun ku  

Kelasifikasi sistemÉdit

Sistem waktu kontinyu jeung sistem waktu diskritÉdit

Lamun sinyal asupan   jeung sinyal kaluaran   tina hiji sistem mangrupa sinyal-sinyal waktu kontinyu mangka sistem kasebut disebut sistem kontinyu waktu.

Lamun sinyal asupan   jeung sinyal kaluaran   tina hiji sistem mangrupa sinyal-sinyal waktu diskrit mangka sistem dimaksud disebut sistem waktu diskrit.

Sistem liniérÉdit

Sistem liniér nyaéta sistem anu nedunan sarat tatambahan (aditivitas) jeung homogénitas.

AditivitasÉdit

  pikeun sakabéh sinyal asupan   jeung  

HomogénitasÉdit

  pikeun sakabéh sinyal asupan   jeun skalar a.

Sakabéh sistem anu teu nedunan sarat aditivitas jeung homogénitas digolongkeun sabagé sistem nonliniér.

Sistem invarian waktuÉdit

Lamun sistem nedunan sarat  , di mana   mangrupa hiji konstanta, mangka sistem nu dimaksud disebut sistem invarian waktu atawa sistem tetep.

Hiji sistem anu teu nedunan sarat di luhur disebut sistem nu variasi dumasar waktu (time-varying system).

Sistem invarian waktu liniérÉdit

Lamun sistem liniér sarta invarian waktu mangka sistem nu dimaksud disebut sistem invarian waktu liniér atawa linear time-invariant (LTI) system.

Tempo ogéÉdit

RujukanÉdit

  • Hsu, Hwei P., Schaum's Outline of Théory and Problems of Analog and Digital Communications, McGraw Hill, 1993
  • http://www.answers.com/system, 13 Mei 2005.
  • Manetsch dan Park(1979) dikutip dalam Eriyatno. 1999. “Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen”. Jilid Satu. IPB Press, Bogor.
  • “System Theory”. (http://www.tcw.utwente.nl/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/ Communication%20Processes/System_Théory.doc., 9 mei 2005).
  • Francis Heylighen and Cliff Joslyn. “What is Systems Theory?” Prepared for the Cambridge Dictionary of Philosophy. Copyright Cambridge University Press. (http://pespmc1.vub.ac.be/SYSTHEOR.html., 9 Mei 2005).
  • “Analytic vs. Systemic Approaches”. Copyright © 1997 Principia Cybernetica - Referencing this page. (http://pespmc1.vub.ac.be/ANALSYST.html., 9 Mei 2005).
  • Boaz Porat: A Course in Digital Signal Processing, Wiley, ISBN 0471149616
  • P. P. Vaidyanathan and T. Chen (May 1995). "Role of anticausal inverses in multirate filter banks -- Part I: system theoretic fundamentals". IEEE Trans. Signal Proc. 43: 1090. doi:10.1109/78.382395. 
  • P. P. Vaidyanathan and T. Chen (May 1995). "Role of anticausal inverses in multirate filter banks -- Part II: the FIR case, factorizations, and biorthogonal lapped transforms". IEEE Trans. Signal Proc. 43: 1103. doi:10.1109/78.382396.