Dina statistik, susunan data nyaéta set tina data nu eusina:

  1. daptar subjék panalungtikan jeung
  2. data vector nu silih pakait.

Tempo ogé: Tiori statistik