Téater asal - muasalna hiji tempat atawa panggung pikeun panongton, nyaéta hiji wangunan anu diwangun pikeun jadi tempat lumangsungna hiji kajadian tongtonan.[1]

Téater

Ciri mandiri seni téater

édit

Hiji kasenian bisa disebut téater di mana mibanda sabaraha ciri ku ayana[2]:

 1. Naskah
 2. Tempat pamintonan atawa (tempat mentas)
 3. Pamaen (artis atawa aktor)
 4. Tukang nari, jeung
 5. Pakakas pamentasan.

Ruparupa téater tradisional

édit

Hususna di tatar Sunda, ampir di unggal wewengkon mibanda seni téater séwang-séwangan, Rupa-rupa téater anu aya di Nusantara nepi ka kiwari [2] :

 1. Téater Oncor
 2. Téater Boneka
 3. Téater Catur
 4. Téater Madya
 5. Téater modérn
 6. Téatronik

Téater modérn

édit

Aya tilu bentuk téater modérn Indonésia nyaéta téater modérn konvénsional, téater modérn sarta parobahanana, jeung téater modérn kiwari. Téater modérn konvensional nyontoh tina téater Barat dina konsépna, téknik, jeung polana, mung aya penyesuaian sarta ngagunakeun bahasa nasional atawa lokal. Téater modérn sarta parobahanana nyaéta téater anu ngasupkeun unsur-unsur lokal dina pamentasan kusabab para seniman ngarasa yén teater konvensional teu acan mantep. Téater modérn kiwari nyaéta téater anu rek ngarobah téater-téater anu saméméhna dina hal nampilkeun hal-hal nu anyar.[3]

Tutumbu Kaluar

édit

Dicutat tina

édit
 1. Wijaya, Putu.TEATER Buku Pelajaran Seni Budaya, Edisi Uji Coba PSN 2007.Jakarta, 2007
 2. a b Rupa-rupa seni teater
 3. Teater dalam Kritik. Padang panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang. 2017. pp. 3–4. ISBN 978-602-60147-9-5.