Dina statistika, tes nilai tengah atawa tes median mangrupa kasus husus dina uji kuadrat-chi Pearson. Tes null hypothesis nu median tina population tina dua samples digambarkeun identik. Data unggal sampe dibagi kana dua grup, hiji grup ngandung nilai data nu leuwih luhur tina median, sarta grup séjénna ngandung nilai data dina median atawa sahandapeunnana. Tes chi-kuadrat Péarson dipaké keur nangtukeun frékuénsi observasi dina unggal grup nu béda tina ekspektasi frékuénsi nu asalna tina kombinasi dua grup sebaran.

Statistical power dina tes ieu kadangkala ditingkatkeun ku maké nilai séjén tinimbang median nu dihartikeun tina grup - hal ieu, ku maké nilai nu ngabagi grup kana nilai grup nu ampir sarua tinimbang median-na.

Tes kacida kapakena waktu sebaran data béda tina normal, contona waktu raw score dina klasifikasi teu teratur kana rentang pendekatan nu dijieun. Ku kitu, ieu biasa dipaké salaku léngkah awal dina exploratory analysis.