(ing. tragedi < Pra. < Lat. <Yun. tragoidia < tragos domba + oide lagu)

Tragedi nyaéta istilah mindeng digunakeun dina ulikan sastra, utamana dina (carita) drama, midangkeun adegan adegan penting tur sérieus anu ngabulakarkeun cilaka (asor, kaniaya, sedih, jsté.) keur palaku utama (protagonis);ku lantaran "nasib",kalemahan moral tokoh, teu kuat nahan paneka masarakat, jsté.[1] Istilah tragedi asal muasalna:penting "kucéakna" sora domba (tragos) korban anu matak ketir waktu diayakeun upacara keur ngahormat déwa nu perwatekna nurunkeun mamala (di jaman Yunani kuna).[1]

Rujukan édit

  1. a b Iskandarwassid (2015). Kamus Istilah Sastra Sunda. Bandung: Geger Sunten. ISBN 978-602-7785-78-6.