(Ing.transcription<Lat.trans-alih+scribere nulis)

Transkripsi nyaéta istilah transkripsi ngabogaan rupa-rupa harti.[1] Salasahiji di antarana sarua jeung alih aksara, upamana nyalin téks naskah ( manuscript) aksara Arab kana akasara Latén; lain ditarjamahkeun da basana mah sarua. Réa digunakeun dina ulikan naskah. Dina harti di luhur, sarua jeung transliterasi (Ing.transliteration<Lat.trans-alih+liters aksara).[1]

RujukanÉdit

  1. a b Iskandarwassid (2015). Kamus Istilah Sastra Sunda. Bandung: Geger Sunten. ISBN 978-602-7785-78-6.