Tulak nyaéta jenis konci mékanis nu ngagabungkeun dua (atawa leuwih) obyék nu satuluyna bisa dipisahkeun kalawan merenah. Biasana mah tulak sok maké pakakas séjén dina alas tempat lianna, bisa mangrupa kakait, cacantél, atawa panahan. Tulak nu tradisional masih ngagunakeun kayu, aya nu dipalangkeun ti sisi panto ka sisi panto lianna atawa tulak kayu leutik nu diséngkédan diasupkeun kana panahan nu dipasang dina kusén panto.