Boh dina basa Sunda, boh dina basa Indonésia istilah tuna ogé miboga harti "tanpa" atawa "teu mibanda", siga dina sawtara kecap di handap:

SéjénÉdit