Buka ménu utama

Upacara inisiasi atawa upacara daur kahirupan nya éta runtuyan upacara adat anu aya dina budaya Sunda. [1] Ieu runtuyan upacara téh dilaksanakeun ti mimiti manusa lahir nepi ka tilar dunya. [1] Fungsina minangka rasa syukur ka Gusti Nu Maha Suci lantaran masih dipaparin kasalematan tur kabarokahan dina kahirupan. [2] Lian ti éta ogé minangka harepan sangkan salawasna aya dina panangtayungan-Na. [2] Rupaning upacara inisiasi di antarana nya éta upacara dina masa kakandungan, masa kalahiran, masa budak, jatukrami, jeung kematian. [2]

Upacara dina Masa KakandunganÉdit

Upacara opat bulananÉdit

Upacara opat bulanan dilaksanakeun lantaran nalika jabang bayi umur opat bulan dina kandungan, rohna ditiupkeun ku Gusti Nu Maha Suci. [2] Jodo, pati, bagja, cilakana mimiti ditangtukeun. [2] Kalayan harepan dipaparin kabarokahan tur kasalametan. [2] Biasana diayakeun acara pangajian bada ashar atawa bada maghrib.[2]

Upacara tujuh bulanan/TingkebanÉdit

upacara anu dilaksanakeun nalika jabang bayi umur tujuh bulan dina kandungan. [2] Biasana diayakeun pangajian laju macakeun Q.S Yusuf, Q.S Lukman, atawa Q.S Maryam. [2] Laju disiapkeun oge pikeun mandi ibu hamilna, anu pangutamana mah rujak kanistren anu dijieun tina tujuh rupa buah-buahan. [2] Ibu hamil dimandian ku tujuh urang kulawargana ku cara  sakali sewang ngagunakeun tujuh lambar kaen batik. [2] Dimandian ku cai kembang tujuh rupa. [2]

RujukanÉdit