Wawancara téh dina basa inggris disebutna interview, asal tina kecap inter (antara lolongrang ) jeung view ( paniten panempo ). Nilik kana rucatan kecap kitu, wawancara téh bisa dihartikeun kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung atawa anu ngawawancara jeung nu diwawancara. Kuayana kamekaran teknologi, wawancara ge bisa dilaksanakeun jarak jauh ngaliwatan media internet anu disebut video conference.[1]

Wawancara

Pakakas édit

Téhnik Observasi édit

Téhnik observasi (niténan) mangrupakeun salah sahiji cara pikeun ngumpulkeun informasi ngeunaan obyék atawa kajadian anu sifatna bisa katémbong ku panon.[2]

Rujukan édit

  1. Sudaryat, Yayat (2017). Panggelar Basa Sunda. Jakarta: Erlangga. p. 77. ISBN 9786024343675. 
  2. PUJAASTAWA, IDA BAGUS GDE. "TEKNIK WAWANCARA DAN OBSERVASI UNTUK PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI" (PDF). Simdos Unud. Simdos Unud.