Wewengkon Hokuriku (北陸地方 Hokuriku chihō?, sacara harafiah Wewengkon Daratan kalér) nyaéta hiji (sub)wewengkon nu mangrupa bagéan ti Wewengkon Chūbu nu nyanghareup ka Laut Jepang. Wewengkon nu définisina rupa-rupa ieu ngawengku Prefektur Toyama, Ishikawa, jeung Fukui.

Prefektur Niigata kadang-kadang ogé diasupkeun ka jero wewengkon Hokuriku jeung kadang-kadang heunteu. Klasifikasina nyaéta minangka kieu:

Wewengkon Hokushin'etsu (北信越 kombinasi ti 陸 jeung 信越?) mangrupa wewengkon nu leuwih lega sarta ngahujikeun Wewengkon Hokuriku jeung Shin'etsu.

Citakan:Jepang


Citakan:Jepang-geo-stub