Wikipédia miboga kawijakan jeung tungtunan nu mantuan urang sadaya pikeun ngarojong tujuan balaréa:

Tujuan urang sadaya dina Wikipédia nyaéta pikeun nyadiakeun énsiklopédia bébas nu saéstuna, énsiklopédi nu pangrohakana dina sajarah, dina harti lega jeung jerona. Urang saréréa ogé miharep supaya Wikipédia jadi sumber nu dipercaya.

Palanggeran dina Wikipédia bisa robah ngaluyukeun waktu. Éta hal ilahar kajadian dina Wikipédia yén hiji aturan bisa dipadungdengkeun dina kaca sawalana. Sing saha waé bisa ilubiung. Wikipédia miboga saeutik aturan jeung lilinggeran nu ditarima ku umum tur dianggap rada penting, atawa perlu, ku nu ngadegkeun proyék katut pamilonna. Ieu hal baris mantuan urang sorangan pikeun ngahontal naon anu jadi tujuan urang sadaya. Kacida pentingna urang sadar yén sabagéan aturan bisa robah ku sabab Wikipedia téh masih mekar jeung ngeureuyeuh kéneh. Sedengkeun sawaréhna deui geus ditarima turta henteu dianggap kontrovérsial ku lolobana anggota heubeul Wikipédia.

Kawijakan nu geus ditarima sacara umum

édit
  • Jauhan beurat sabeulah. Artikel perlu ditulis tina juru panenjoan netral, nu hartina artikel bisa ngawakilan panenjoan ti juru nu beda sacara adil tur bersimpati.
  • Ulah ngalanggar hak cipta. Wikipedia mangrupa ensiklopedi bebas nu dilisensikeun kalayan sarat Lisensi Dokumentasi Bebas GNU. Nyalin hiji karya nu séjén tanpa idin nu nyekel hak ciptana ngancam objektivitas kami pikeun ngabina ensiklopedi bebas nu bisa disebarkeun kalayan bebas, tur bisa ngabalukarkeun masalah hukum keur proyek ieu. Mangga tingali Hak cipta Wikipedia pikeun informasi salajengna.
  • Wikipedia mangrupa ensiklopédi. Proyék ieu husus keur kamekaran ensiklopédi. Jejer séjén nu teu saluyu kudu dipindahkeun ka proyék Wikimedia liana atawa dihapus. Tingali Wikipédia lain ....
  • Pihormat kontributor séjén. Nu nyumbang daratang tina rupa-rupa kasang tukang, kabudayaan, katut nagara, sarta boga pandangan nu bareda. Ku cara ngaladenan nu séjén kalawan hirmat, urang bisa reréongan kalayan éféktifdina ngabina ensiklopedia ieu. Pikeun padoman, mangga tingali Etika. Ulah nulis hal-hal nu bisa ngaganggu kaharmonisan urang sareréa. Ulah ogé nulis hal-hal nu nyigeung parasaan tur nyigeung SARA.
  • Boga sikep anu sopan santun. Ulah nulis hal-hal anu ngalanggar tata susila. Lamun hayang nulis fenomena ngeunaan hal ieu, coba pikeun nulis nu umum wungkul tur ulah museurkeun kana detil-detil anu jarorang. Lamun hal ieu dilanggar, karya Anjeun bakal dipupus tur Anjeun baris diblokir.
  • Ngilu kana kabiasaan. Ku jalan tumut kana kabiasaan urang bisa ngahasilkeun ensiklopedia anu konsisten tur gampang dipake:
  • Sababaraha kasalahan nu umum dina Wikipedia, informasi mangpaat keur nu anyar datang.

Esai séjénna sarta sawala ngeunaan Wikipedia

édit
  • (en) The Meta-Wikipedia site contains many articles about Wikipedia and related topics in a more editorial style.
  • (en) Créating how-to articles in Wikipedia.