Wikipedia:Nu nulis artikel

Sakur eusi Wikipédia − artikel, kategori, citakan, jeung kaca lianna − disusun/diédit réréongan. Taya anu boga hak pikeun ngaku-ngaku yén hiji kaca téh milikna sorangan. Jalma atawa organisasi anu jadi subyék artikel ogé teu bisa ngaku ngapimilik éta artikel, sarta teu boga hak pikeun ngatur eusi artikelna.

Sababaraha kontributor ngarasa posésip kana naon-naon anu geus disumbangkeun ka Wikipédia. Najan anjeun manukna dina hal anu dipedar dina hiji artikel, anjeun teu bisa kaleuleuwihi dina ngawaskeun éta artikel. Hal ieu biasa kajadian di Wikipédia.

Sakali dikirimkeun ka Wikipédia, anjeun moal bisa nyaram batur ngédit atawa ngarobah tulisan anjeun. Sakumaha anu ditegeskeun dina unggal kaca édit:

Citakan:C

Luyu jeung hal éta, ku babagi pamanggih (dina hal organisasi artikel, kategorisasi, gaya, baku/standar, jsb.) ka Wikipédia, anjeun ngawenangkeun anu séjén pikeun ngamekarkeun éta artikel.


Nulis.jpg